Door verder te browsen op https://your.moves.ms, gaat u akkoord met het gebruik van cookies om statistieken te verzamelen. Daarbij stellen de cookies u in staat om de inhoud van deze pagina te delen op sociale netwerken.

Sluiten

Gebruikersvoorwaarden

Disclaimer
De site van Your MoveS wordt georganiseerd ten bate van stichting Klimmen tegen MS. Een ieder die - voor welke doeleinden dan ook – gebruik maakt van deelnemers.klimmentegenms.nl, gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud
Om alle informatie op de website actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar te houden, streeft de organisatie naar een zorgvuldige controle van de informatie. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. De organisatie van Your MoveS kan echter niet garanderen dat de informatie op de website altijd correct of volledig is. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan de organisatie van Your MoveS niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma's. Wel stelt de organisatie van Your MoveS het bijzonder op prijs als u zulke onjuistheden meldt via info@klimmentegenms.nl.  

Links en verwijzingen naar andere sites
Bij wijze van service kan deze website links of verwijzingen naar andere sites bevatten. De organisatie van Your MoveS is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens
De organisatie van Your MoveS zal alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wanneer u zich inschrijft als deelnemer aan een event of een donatie doet aan een van de deelnemers, worden uw gegevens vastgelegd. De organisatie van Your MoveS en Stichting Klimmen tegen MS kunnen deze informatie gebruiken om deelnemers en donateurs te informeren over projecten en producten. Uw gegevens worden gebruikt voor berichten over aan Your MoveS gerelateerde onderwerpen. Wanneer u deze berichten niet op prijs stelt, kunt u deze gewoon opzeggen.

Auteursrecht
De organisatie van Your MoveS spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht, berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Cookies
Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Het zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. We gebruiken de informatie in cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Het stelt ons in staat een gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor u als bezoeker makkelijker te maken. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt.

Verwijderen van reacties en deelnemerspagina’s
Als u een deelnemerspagina aanmaakt op deelnemers.klimmentegenms.nl, informatie plaatst op de website of een reactie plaatst bij een pagina van een deelnemers, heeft de organisatie van Your MoveS het recht om uw bijdrage van de site te verwijderen als deze niet gepast is.